תקנון האיגוד

מטרות העמותה
1.1 לקדם את החינוך הפיננסי בישראל ולהעלות את מודעות הציבור לחשיבות של תכנון
פיננסי הוליסטי הוגן ומקצועי.
1.2 למצב את תחום התכנון הפיננסי ההוליסטי כפרופסיה מקצועית חופשית איכותית
וחיונית ולהרחיב את מעגל העוסקים בתכנון פיננסי הוליסטי.
1.3 לערוך קורסים, הכשרות והשתלמויות בתחום של תכנון פיננסי הוליסטי על מנת
לספק ידע, מיומנות ונסיון לעוסקים בתכנון פיננסי הוליסטי בישראל.
1.4 לקדם בישראל את ההסמכה הבינלאומית CFP – CERTIFIED FINANCIAL PLANNER
תוך שיתוף פעולה עם הארגון הבינלאומי למתכננים פיננסיים Financial Planning Standards Board ( FPSB .)
1.5 לספק גישה למתכננים פיננסים לכלים, מתודולוגיות למידה ולהכשרה מקצועית
לאורך זמן בתחום של תכנון פיננסי הוליסטי.

 

להמשך קריאה לחץ