image

סיפרוני בוצי

משנת 1992 בתחום הפנסיוני. היה מנהל מחוז הצפון של ציון חברה לביטוח בתחום ביטוח החיים. מרצה לביטוח חיים במכללה למנהל ובמכללה לביטוח. העביר הדרכות ליועצי ההשקעות של בנק לאומי, למשווקים של מנורה מבטחים. מעביר ימי עיון לרואי חשבון וחשבי שכר על התחום הפנסיוני תכנון פרישה ותכנון מס לפורשים לפנסיה. תכנון פיננסי הוליסטי לכל היבטי הלקוח, קביעת מטרות, סדרי עדיפויות, מס, השקעות, העברת כספים בין דורית.

איזור פעילות:
גוש דן,השרון,ירושלים,שפלה,דרום,צפון,המרכז
טלפון:
052-3503411
דוא”ל:
bootsi@pitronot-bit.co.il
מודל תגמול:
מודל תגמול גמיש
פרטי חברה
פועל במסגרת חברת תכנון:
כן
כתובת החברה:
חיפה