image

חנה כהן

בעלת ניסיון רב של כ28 שנה בענף מתעסקת בייעוץ פנסיוני והפנייה לפיננסים מכירות פוליסות בריאות סיעוד ריסקים פוליסות חסכון מטפלת בשלל מבוטחים בעלי חברות ,עצמאים ,בעלי שליטה ,שכירים

איזור פעילות:
גוש דן,השרון,המרכז
טלפון:
054-7901909
דוא”ל:
HanaC@mvs.co.il
סוגי רשיונות:
חיים ופנסיוני,אלמנטרי
מודל תגמול:
מודל תגמול גמיש
פרטי חברה
פועל במסגרת חברת תכנון:
כן
שם החברה:
מבטח סיימון
תיאור החברה:
מנהלת יחידה-מנהלת הוליסטית