image

גבי פרנקל

גבי פרנקל מתכנן פיננסי מורשה CFP®,בעל ניסיון של 16 שנה בתחומי הביטוח, הפנסיה הגמל תכנון פרישה וניהול סיכונים ומשאבים בגיל ה3. תהליך מיפוי והכוונת נכסי הלקוח מתבצע בתוכנות המתקדמות ביותר כך שיאפשרו לראות את התמונה ההוליסטית בכל זמן נתון ,הליך התכנון והפתרונות נתמך באמצעות חממת מומחים בתחום מיסוי ומשפט ישראלי ובינלאומי. פתרונות ייחודים בתחום הפנסיה והמיסוי הבינלאומי לבעלי אזרחות כפולה ו/או הבוחרים לפרוש לגמלאות בישראל באמצעות עליה או תושבות חוזרת תוך מיצוי הזכויות הפנסיונית וביטוח לאומי ממדינה זרה.

איזור פעילות:
גוש דן,השרון,צפון,המרכז
עיר:
משרד :כרמיאל
כתובת:
הנפח 12 ת.ד 6298
טלפון:
054-5401900
טלפון נוסף:
049584020
דוא”ל:
gabi@prr.co.il
סוגי רשיונות:
חיים ופנסיוני
מודל תגמול:
מודל תגמול גמיש
פרטי חברה
פועל במסגרת חברת תכנון:
לא