רשימת מוסמכים לא פעילים והגשת תלונה ולוועדת המשמעת של האיגוד

ניתן להגיש תלונה לוועדת המשמעת של האיגוד באמצעות משלוח מייל בו מפורטים בצורה ברורה:

  • פרטי המתלונן ואמצעי יצירת קשר
  • פרטי המתכנן
  • נושא התלונה

מייל למשלוח תלונות: office@ufpi.co.il

 

מתכננים אשר הסמכתם לא בתוקף:

גדי פוגל

אריק קרסנטי

ליאת ורשבסקי אגמון

דוד גלפרין

יוסי סתוי

מיכל סבר

מרב הורוביץ

מוטי וינקלר

עוז  שער

שלומי בלנגה

יניב אהרונוביץ

שפיר קמר

ריקי סעדי 

גבאי שלומי

אלון מורן

 דודו לוטטי

רון בן סימון