פרוטוקולים ישיבות הנהלה 2016-2017

 דוח המבקר לשנת 2015 (מתומצת) לקריאה לחץ כאן 

דוח מבקר פנים (מלא) 2015 לקריאה 

אסיפה כללית 2015  לקריאה לחץ 

פרוטוקולים ישיבות הנהלה לשנת 2016 * 

  פרוטוקול ישיבה-1  מתאריך לקריאה  4.2.16  

  פרוטוקול ישיבה -2 מתאריך  9.6.16  לקריאה  

  פרוטוקול ישיבה -3  מתאריך  4.8.16 לקריאה  

פרוטוקול ישיבה-4  מתאריך  29.9.16 לקריאה  

פרוטוקול ישיבה-5 מתאריך 15.11.16  לקריאה

 פרוטוקול ישיבה -6 מתאריך 15.12.16 לקריאה 

אסיפה  כללית השנתית  16.11.16* 

לקריאה  לחץ כאן -  אסיפה כללית השנתית

דוח כספי לשנה  שהסתיימה  ביום  31/12/2015

דוח מבקר פנימי  לשנת 2016  לקריאה לחץ 

פרוטוקול  ישיבות וועד מנהל לשנת - 2017 

פרוטוקול ישיבות הנהלה 5.1-2017 לקריאה לחץ  

 פרוטוקולים ישיבות הנהלה  4.6.17 -לחץ כאן 

פרוטוקול ישיבה וועד מנהל 29.6 לחץ לקריאה 

פרטוקול ישיבת הנהלה  13.7.17 לקריאה לחץ 

פרוטוקול ישיבה הנהלת האיגוד   28.7.17 לקריאה לחץ כאן 

דוח מבקר פנים -לקריאה לחץ 

פרוטוקול אסיפה כללית 4.9.17-שלא מן המניין

לקריאה לחץ 

 פרוטוקולים  מישיבות וועד מנהל לשנת- 2018 

לקריאה לחץ   14.3.18 

12.4.18   לקריאה לחץ   

 9.5.18    לחץ כאן 

13.6.18   לחץ כאן 

24.7.18   לחץ כאן