על חובות המתכנן

תאור תמציתי של מחוייבות המתכנן המסומך כלפי לקוחותיו

חובות מתכננן פיננסי מוסמך מוגדרות בקוד האתי ובפרקטיקה של המתכננים כפי שמעדכן אותם איגוד המתכננים מעת לעת. מידע נרחב על החובות והפרקטיקה, ניתן למצוא באתר זה תחת לשונית המתכננים המסומכים.

תמצית החובות:

  1. חובות שימת האינטרס של הלקוח בקדימות
  2. גילוי מלא ושלם של מלוא ההכנסות למתכנן מהעבודה עם לקוח
  3. חובת ידיעת מגבלות הידע והטיפול רק בתוך הכשירות של הלקוח

בנוסף, מחוייב המתכנן, לשמר את כישוריו המקצועיים על ידי לימודי המשך שנתיים בהיקף של-30 שעות לפחות.

תחת הפרקטיקה המחייבת של האיגוד, מחוייב המתכנן, בעת ביצוע תכנון פיננסי, לתוצרים הבאים:

  1. ביסוס מערכת היחסים עם הלקוח
  2. למידה תיקו ומחקר
  3. מיפוי המטרות, ההעדפות והסיכונים החשובים ללקוח
  4. ביצוע אנליזה של מטרות הלקוח ותיק הנכסים שלו
  5. הצגת היכולת לעמוד במטרות לפני ואחרי המלצות
  6. הצגה ברורה של ההמלצות, הדרך למימושן וכל המשמעויות הקשורות בכך

הזמנת עבודה להכנת תכנית פיננסית

לחץ כאן להורדה

 

תהליך העבודה הנכון תכנון פיננסי :
המותר והאסור בהיבט הרגולטורי
לפי ניסיון בינלאומי ובהתאם למקובל באירופה ) Mipid 2 ( ומדינות מפותחות בעולם
ערך: דן דוברי ועו"ד ג'ון גבע

לחץ כאן להורדה