על הארגון הישראלי

מהווה הגוף היציג של מתכננים פיננסיים מוסמכים ונציגו של הארגון הבינלאומי בישראל

ארגון המתכננים הישראלי, הוא בעל הזכויות בסימן הרשום- מתכנן פיננסי מוסמך (CFP) בישראל.

  • להגדיר סטנדרטיים מקצועיים וקוד אתי מחייב לחבריו
  • לנהל ולאשר תוכניות הכשרה ותוכניות המשך
  • להוות סמכות שיפוט פנימית לחבריה ולפסוק בקובלנות לקוחות שהליך שאינו פלימטרות העמותה

1.1 לקדם את החינוך הפיננסי בישראל ולהעלות את מודעות הציבור לחשיבות של תכנון
פיננסי הוליסטי הוגן ומקצועי.
1.2 למצב את תחום התכנון הפיננסי ההוליסטי כפרופסיה מקצועית חופשית איכותית
וחיונית ולהרחיב את מעגל העוסקים בתכנון פיננסי הוליסטי.
1.3 לערוך קורסים, הכשרות והשתלמויות בתחום של תכנון פיננסי הוליסטי על מנת
לספק ידע, מיומנות ונסיון לעוסקים בתכנון פיננסי הוליסטי בישראל.
1.4 לקדם בישראל את ההסמכה הבינלאומית CFP – CERTIFIED FINANCIAL PLANNER
תוך שיתוף פעולה עם הארגון הבינלאומי למתכננים פיננסיים Financial Planning Standards Board ( FPSB .)
1.5 לספק גישה למתכננים פיננסים לכלים, מתודולוגיות למידה ולהכשרה מקצועית'לאורך זמן בתחום של תכנון פיננסי הוליסטי.  

 תקנון העמותה מ2011 לקריאה לחצו כאן  

  * תקנון  העמותה  לאישור החברים  לקריאה לחץ

זימון לאסיפה כללית נובמבר  לקריאה2018  

השלמת בחירות לוועדות  האיגוד  לקריאה  

דוחות כספיים  2016 

דוחות כספיים 2017  

טופס  חידוש חברות באיגוד : להורדה לחץ 

כתובת משרדינו : התעשייה 21,רעננה

 office@ufpi.co.il: מייל 

* ניתן למצוא אותנו גם בדף הפייסבוק  

https://www.facebook.com/ufpi.co.il/