על הארגון הישראלי

מהווה הגוף היציג של מתכננים פיננסיים מוסמכים ונציגו של הארגון הבינלאומי בישראל

ארגון המתכננים הישראלי, הוא בעל הזכויות בסימן הרשום- מתכנן פיננסי מוסמך (CFP) בישראל.

  • להגדיר סטנדרטיים מקצועיים וקוד אתי מחייב לחבריו
  • לנהל ולאשר תוכניות הכשרה ותוכניות המשך
  • להוות סמכות שיפוט פנימית לחבריה ולפסוק בקובלנות לקוחות שהליך שאינו פלימטרות העמותה

1.1 לקדם את החינוך הפיננסי בישראל ולהעלות את מודעות הציבור לחשיבות של תכנון
פיננסי הוליסטי הוגן ומקצועי.
1.2 למצב את תחום התכנון הפיננסי ההוליסטי כפרופסיה מקצועית חופשית איכותית
וחיונית ולהרחיב את מעגל העוסקים בתכנון פיננסי הוליסטי.
1.3 לערוך קורסים, הכשרות והשתלמויות בתחום של תכנון פיננסי הוליסטי על מנת
לספק ידע, מיומנות ונסיון לעוסקים בתכנון פיננסי הוליסטי בישראל.
1.4 לקדם בישראל את ההסמכה הבינלאומית CFP – CERTIFIED FINANCIAL PLANNER
תוך שיתוף פעולה עם הארגון הבינלאומי למתכננים פיננסיים Financial Planning Standards Board ( FPSB .)
1.5 לספק גישה למתכננים פיננסים לכלים, מתודולוגיות למידה ולהכשרה מקצועית
'לאורך זמן בתחום של תכנון פיננסי הוליסטי. 

 

בחירות איגוד המתכננים   2017 

חברים יקרים שלום 

אנו שמחים לפתוח את תקופת הבחירות של איגוד המתכננים הפיננסים בישראל

איגוד המתכננים הפיננסים הוקם במטרה לקדם את התכנון הפיננסי בארץ ולהפוך אותו לגילדה של מצוינות מקצועית בקרב הציבור בישראל

בנובמבר השנה נחגוג לאיגוד יום הולדת שביעי ועדין המלאכה מרובה

איגוד המתכננים הפיננסים הוא שלנו ובשבילנו וחשוב מאוד ,שיצטרפו כל הכוחות הטובים שמונעים מהתנדבות ושליחות למען האתגרים המרובים שמצפים לנו

בימים אלו נשלחו במיל לחברים בעלי זכות הצבעה מסמכי הגשת מועמדות לתפקידים: סגן יו"ר, חברי וועד מנהל, חברי וועד בקורת וחברי ועדת אתיקה באיגוד המתכננים הפיננסים  

מועד אחרון לשליחת טופסי הגשה לבחירות 30/06/2017

כפי הידוע לכם, הבחירות תתקיימנה ב04/09/2017 בין השעות 10:00---16:00 במתכונת אינטרנטית לכל בעלי זכות בחירה באיגוד

את תוצאות הבחירות והנבחרים אנו נציג לקהילת המתכננים בערב הגאלה בכנס השנתי בנובמבר בירושלים

 להגשת מועמדות לתפקיד סגן יו"ר לחץ כאן *   

להגשת מועמדות לחבר וועד מנהל לחץ כאן *   

להגשת מועמדות לאחת מוועדות האיגוד לחץ כאן *   

בהצלחה לכולנו

רון אופק – יו"ר וועדת בחירות