על הארגון הבינלאומי

הוא גוף הגדרת הסטנדרטים והפרקטיקות המחייבות לכלל המדינות החברות

וועדת הסטנדרטים (Financial Planners Standard Board-FPSB), הוא הגוף האחראי להגדרת המכנה המשותף הרחב ביותר לכלל המדינות החברות בארגון.

במסגרת זו, מגדיר הארגון את מסמכי הייסוד של כלל הארגונים המקומיים המייסדים אותו ואף לזכותו הסכמות לאשר את הקוד האתי ואת הפרקטיקות המחייבות לכל המתכננים המוסמכים בעולם.