מוסדות הארגון וועדות

רשימת וועדות האיגוד ויושבי הראש שלהן

יו"ר הועדה המנהלת ויו"ר האיגוד עומר גטניו  CFP®

יו"ר ועדת כספים – נעם הירשקורן CFP®

יו"ר ועדת אתיקה ותקנון–דובי קלרון CFP®

יו"ר ועדה מקצועית ולימודי המשך – רון קשת CFP®

יו"ר ועדת שיווק- עומר גטניו CFP®

יו"ר ועדת רגולציה וקשר עם מחוקקים –ארז לוי CFP®

גזבר – מנחם הלפרין CFP®

יועץ משפטי – עו"ד ג'ון גבע

משקיפים – דני שחם CFP®