מוסדות הארגון וועדות

רשימת וועדות האיגוד ויושבי הראש

יו"ר האיגוד ברק אצילי  CFP®

יו"ר וועדת כנסים  -מירית עמוסי  CFP®

יו"ר ועדת כספים – עדנה כהן  CFP®

יו"ר ועדת  קשרי חברים  -  מקס לוי   CFP®

יו"ר ועדה מקצועית ולימודי המשך – אבי  רוזנבלום   CFP®

יו"ר ועדת שיווק ומיתוג - פיטר  הוד  CFP®

יו"ר ועדת רגולציה וקשר עם מחוקקים – אייל ברונסון  CFP®

יו"ר  וועדת  הסמכה ומעקב על המכללה  -ריצארד גסו CFP®

יו"ר  וועדת מעקב על המכללה - יעל אדרי  CFP®

יו"ר  וועדת  פיתוח עסקי - ברק אצילי  CFP®

---------------------------------------------

גזבר – מנחם הלפרין CFP®

יועץ משפטי – עו"ד ג'ון גבע