חוות דעת - למתכנן הפיננסי

עו"ד רמי פרל -קרנות זרות

 במקרה בו המתכנן הפיננסי שאינו בעל רישיון מפנה את לקוחו לקבלת שירותים מגוף מקצועי מחוץ לישראל עליו לתת את הדעת כי חובת הרישוי חלה על הגוף המקצועי הזר שכן הקשר העסקי עם הלקוח נוצר בישראל.

לחץ כאן לקריאה מלאה

 

עו"ד ג'ון גבע-רישום מאגר מידע 

על המתכנן הפיננסי מוטלת חובה לרשום מאגר מידע ינואר 2017

משולחנו של עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי של  איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל

לקריאה לחץ

 

רו"ח -קובי קרטה תכנון פיננסי כהוצאה לניכוי 

חוות דעת לעניין התרת הוצאה תכנון פיננסי כניכוי לצורכי מס הכנסה

להמשך קריאה