חברי הנהלה

Management Committee

Dan Dobry CFP - President

Omer Gattenio CFP – Chairman 

Noam Hirschkorn CFP - VC

Erez Levi CFP

Ron Keshet CFP    

Danny Shaham CFP

Ido Birman CFP

Gabi Frenkel CFP

Dubi Kalron CFP

Eyal Moskovitz

Menachem Halperin CFP - Treasurer